Unge på kanten i Nordeuropa

Helene Elisabeth Dam Jørgensen, Noemi Katznelson

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

58 Downloads (Pure)

Abstrakt

Dette notat præsenterer en række internationale perspektiver på udsatte unge og indsatser, der har bidraget positivt til de unges udvikling og forbedrede livssituation. Notatet er en del af undersøgelsen "Unge på kanten af samfundet", der udarbejdes af Center for Ung-domsforskning (CeFU) på foranledning af Rådet for Socialt Udsatte (RSU).

Notat indledes med en præsentation af det drivende undersøgelsesspørgsmål, efterfulgt af en kort afgrænsning af betegnelsen 'udsatte unge' og en kort opridsning af den valgte tilgang i notatet. Dernæst præsenteres en række overordnede perspektiver på udsatte unge, set med nordiske og andre europæiske øjne, som danner afsæt for nogle 'snapshots' fra forskellige landes indsatser på forskellige niveauer. Indsatser der alle har til formål at imødekomme udsatte unges behov for beskæftigelse, uddannelse eller en ændret livssituation.

Notatet er udarbejdet af Helene Jørgensen og Noemi Katznelson fra CeFU.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatomaj 2014
Antal sider13
StatusUdgivet - maj 2014

Emneord

  • unge
  • udsatte
  • unge på kanten
  • marginalisering
  • unges liv
  • ungeindsats

Citationsformater