Ungepakke 2: Midtvejsevaluering af initiativ 2: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Mette Pless, Noemi Katznelson

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationForskning

Abstrakt

Midtvejsrapporten sætter spot på de første erfaringer med Uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) rundt om i landet. De første erfaringer peger på at UPV'en generelt opleves som et konstruktivt redskab af de professionelle fagfolk der arbejder med den. De fremhæver bla. at arbejdet med UPV'en har styrket samarbejdet omkring overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Samtidig viser evalueringen dog også, at der er markant forskel på, hvor mange unge der vurderes ikke-parate rundt om i kommunerne, ligesom mange ikke-parathedsvurderinger (foretaget af UU-vejledningen) senere omstødes af ungdomsuddannelserne. Evalueringen lægger i den forbindelse op til et tættere samarbejde imellem grundskoler, UU-centre og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Også de unge er generelt set positive overfor UPV'en. En del fremhæver at vurderingen har givet dem større viden om hvilke krav, der stilles for at komme ind på en ungdomsuddannelse og de unge der er erklæret parate oplever, at vurderingen har givet dem mod på det videre uddannelsesforløb. Men - ikke overraskende - er det særligt de uddannelsesparate unge, der oplever UPV positivt, mens vurderingen for en del af de ikke-parate kredser om oplevelsen af UPV som et negativt stempel, der risikerer at få negative konsekvenser (nederlagsfølelse, øget skole-træthed m.v.) for unge, som i forvejen oplever skolelivet som vanskeligt. I evalueringen peges således på, at arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne som et proces- og dialogværktøj bør udvikles, ligesom vigtigheden af at have fokus på hvilke muligheder man kan tilbyde de unge, der vurderes ikke-parate, fremhæves.

OriginalsprogDansk
Publikationsdatonov. 2011
StatusUdgivet - nov. 2011
Udgivet eksterntJa

Citationsformater