Vejrdata til brug for eftervisning af krav vedr. dagslys i BR18: (Internt notat)

Publikation: Udredning/notatFaglig redegørelse

Abstrakt

Til brug for be-regninger, der skal foretages for at eftervise overholdelse af Bygningsreglement 2018 (BR18), er der sammensat et datasæt for perioden 2001 - 2010 i Energy-Plus vejrdataformat (epw-format), som anvendes af hovedparten af de i dag til-gængelige programpakker til simulering af dagslys. Disse data skal således an-vendes til dokumentation af belysningsstyrkerne i et rum ud fra 300 lux-reglen beskrevet i BR18 med anvendelse af beregningsprincipper beskrevet i den euro-pæiske standard DS/EN 17037:2018 Dagslys i bygninger (Dansk Standard, 2018).
OriginalsprogDansk
Publikationsdato3 apr. 2019
Antal sider8
Projekt nr.761106, 77067 Myndigheds-Klimafil til dagslys
StatusUdgivet - 3 apr. 2019

Bibliografisk note

Til brug for beregninger, der skal foretages for at eftervise overholdelse af Byg-ningsreglement 2018 (BR18), er der sammensat et datasæt for perioden 2001 - 2010 i Energy¬Plus vejrdataformat (epw-format), som anvendes af hovedparten af de i dag tilgængelige programpakker til simulering af dagslys. Disse data skal således anvendes til dokumentation af belysningsstyrkerne i et rum ud fra 300 lux-reglen beskrevet i BR18 med anvendelse af beregningsprincipper beskrevet i den europæiske standard DS/EN 17037:2018 Dagslys i bygninger (Dansk Standard, 2018). De to rapporter, DMI Technical Report 13-19 og DMI Report No. 18-20, der beskriver det samlede datasæt, samt de enkelte data og epw-filen er tilgængelige via DMI’s hjemmeside på https://www.dmi.dk/publikationer/

Citationsformater