Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren

En kvalitativ analyse af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

8 Downloads (Pure)

Resumé

Forord

Denne rapport er udgivet i juni 2019 efter opdrag fra og i samarbejde med Nordjysk Virksomhedspanel, Aalborg Universitet Forskerpuljen og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Rapporten er en opfølgning på rapporten ”Digital modenhed i nordjysk turisme – afdækning af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme” fra marts 2018. Vi omtaler den kærligt som Del 1. Rapporten kan downloades fra Nordjysk Virksomhedspanels hjemmeside.

I foråret 2018 vidste vi ikke, at der ville blive tale om en Del 2, men det viste sig hurtigt efter offentliggørelsen af Del 1, at der var et stort behov for at dykke ned i rapportens statistiske materiale. Der opstod en række interessante spørgsmål. For eksempel opstod der en diskussion om, hvorvidt det nu kunne passe, at de 197 virksomheder, der deltog i Del 1, virkelig ikke har digtiale strategier, ikke har digitale markedsførings–strategier, ikke tracker deres gæster med videre. Forholder det sig nu sådan derude i turismevirksomhederne, som Del 1 viser? Dette spørgsmål blev blandt andet italesat under et videointerview med den daværende chef for markedskommunikation–safdelingen i VisitAalborg, Jeppe Klitgaard Stricker, der mente, at virksomhederne godt kan have en strategi, men blot ikke har formuleret den i et formelt dokument. Jeppe mente også, at dette forhold godt kunne gøre sig gældende i flere af forholdene, som Del 1 præsenterede.

Dette kunne vi ikke stå for. Vi måtte ganske enkelt dykke ned i materialet – men på en helt anden måde end den kvantitative tilgang i Del 1. Denne gang ville vi ud og tale med virksomhederne. Vi ville tale med dem om deres forståelse af og arbejde med digitalisering. Og vi ville tale med dem om deres virkelighed ud fra deres helt egne og særlige forudsætninger. Vi ville ikke tale med dem om digitaltisering alene ud fra konklusionerne i Del 1. Tilgangen skulle være levende og håndholdt så at sige.

Vi har i forløbet haft mange gode og inspirerende samtaler med virksomhederne. Det er blevet til 24 dybdegående semi-strukturerede interviews med engagerede og driftige virksomhedsledere og medarbejdere rundt omkring i Nordjylland.

Vi er meget taknemmelige for deltagernes tid og engagement. Uden deltagerne ville det ikke have været muligt at blive klogere på digitalisering af nordjyske turismevirk–somheder i tidsrummet 2017-2019. Tak til alle deltagere. Og tak til alle, der har betydet noget for projektet – direkte og indirekte. En særlig tak skal lyde til den ekspertgruppe, som har givet os input undervejs. Ekspertgruppen er nævnt i Bilag 4.

Vi er også taknemmelige for den økonomiske støtte, vi har fået til dette projekt fra Nordjysk Virksomhedspanel, Region Nordjylland, Aalborg Universitet (Forskerpuljen) og Dansk Kyst- og Naturturisme. Uden denne støtte havde projektet ikke kunnet realiseres.

Sidst men ikke mindst er vi meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra Keld Arenholt Christensen og Valeria Gulieva fra Nordjysk Virksomhedspanel. Uden deres støtte og entusiasme ville projektet aldrig have set dagens lys. Tak for indsatsen!

Denne rapport er struktureret i fire overordnede kapitler.

Kapitel 1 ser både bagud til Del 1 fra 2018 og fremad til Del 2 - indeværende rapport. Dette er gjort for at introducere nye læsere til problemstillingen uden at skulle gennemgå alle resultaterne fra Del 1. Derfor har vi lagt ny data ind i form af en sammenligning mellem de nordjyske resultater og resultater fra en lignende men mindre undersøgelse blandt turismevirksomheder i Hedensted Kommune i 2018. Det giver os en ny måde at introducere problemstillingen på. Kapitel 1 indelholder desuden vores metodiske overvejelser – det kvantitative versus det kvalitative.

Kapitel 2 er en introdukton til de deltagende turismevirksomheders syn på digitalisering i den omverden, som omgiver dem i deres dagligdag. Dette element er vigtigt, synes vi, for at illustrere, dels omverdenens ”pres” og dels virksomhedernes forståelse heraf og reaktion herpå. Digitalisering er ikke blot et faktuelt forhold, men i høj grad en social konstruktion. Så hvordan omverdenen og virksomhederne ser på det samme fænomen er centralt for at kunne angribe digitalisering – både som virksomhed og som policymaker.

Kapitel 3 dykker ned i virksomhedernes konkrete arbejde med digitalisering. Her kommer nogle af de opfattede barrierer frem i forhold til, at virksomhederne kan udnytte de mange muligheder, der ligger i digitalisering. Muligheder som de erkender ikke at kunne nå med den nuværende noget fragmenterede indsats, som mange virksomheder lægger for dagen. Ikke af på grund af manglende vilje, men på grund af manglende overblik, tid, kompetencer med videre.

Kapitel 4 består af afrundende kommentarer og præsentation af to nye modeller, der anskueliggør det opfattede forhold mellem omverdenen (det offentlige, forskningsinstitutioner og udbydere af løsninger) og turismevirksomhederne. De to modeller omhandler henholdsvis videnskløfter og absoptionskløfter. Videnskløfter omhandler det sprog, der bruges til at beskrive digitalisering på de to sider, mens absorptionskløfter omhanlder den evne, der måtte eller ikke måtte være til stede i en virksomhed i forhold til at absorbere den teknologiske forandringshastighed, der er i omverdenen. De to modeller er illustrationer af projektets resultater. De er ikke målinger.

Juni 2019

Peter Kvistgaard og John Hird
OriginalsprogDansk
Udgivelses stedAalborg Universitet
ForlagDet Nordjyske Virksomhedspanel / Aalborg Universitet
Vol/bind2
Udgave1
Antal sider38
StatusUdgivet - 20 jun. 2019

Bibliografisk note

Del 2 af to rapporter om digital modenhed i nordjysk turisme.
Rapporten er blevet til i samarbejde mellem Det Nordjyske Virksomhedspanel, Aalborg Universitet, Nordjyllands Vækstforum og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Emneord

  • Turisme
  • Digitalisering
  • Digital modenhed
  • Nordjylland
  • Dansk Kyst- og Naturturisme

Citer dette

@book{26367cccb9264bb6a88c61287d871277,
title = "Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren: En kvalitativ analyse af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til {\o}get v{\ae}kst i nordjysk turisme",
abstract = "ForordDenne rapport er udgivet i juni 2019 efter opdrag fra og i samarbejde med Nordjysk Virksomhedspanel, Aalborg Universitet Forskerpuljen og Dansk Kyst- og Naturturisme.Rapporten er en opf{\o}lgning p{\aa} rapporten ”Digital modenhed i nordjysk turisme – afd{\ae}kning af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til {\o}get v{\ae}kst i nordjysk turisme” fra marts 2018. Vi omtaler den k{\ae}rligt som Del 1. Rapporten kan downloades fra Nordjysk Virksomhedspanels hjemmeside.I for{\aa}ret 2018 vidste vi ikke, at der ville blive tale om en Del 2, men det viste sig hurtigt efter offentligg{\o}relsen af Del 1, at der var et stort behov for at dykke ned i rapportens statistiske materiale. Der opstod en r{\ae}kke interessante sp{\o}rgsm{\aa}l. For eksempel opstod der en diskussion om, hvorvidt det nu kunne passe, at de 197 virksomheder, der deltog i Del 1, virkelig ikke har digtiale strategier, ikke har digitale markedsf{\o}rings–strategier, ikke tracker deres g{\ae}ster med videre. Forholder det sig nu s{\aa}dan derude i turismevirksomhederne, som Del 1 viser? Dette sp{\o}rgsm{\aa}l blev blandt andet italesat under et videointerview med den dav{\ae}rende chef for markedskommunikation–safdelingen i VisitAalborg, Jeppe Klitgaard Stricker, der mente, at virksomhederne godt kan have en strategi, men blot ikke har formuleret den i et formelt dokument. Jeppe mente ogs{\aa}, at dette forhold godt kunne g{\o}re sig g{\ae}ldende i flere af forholdene, som Del 1 pr{\ae}senterede.Dette kunne vi ikke st{\aa} for. Vi m{\aa}tte ganske enkelt dykke ned i materialet – men p{\aa} en helt anden m{\aa}de end den kvantitative tilgang i Del 1. Denne gang ville vi ud og tale med virksomhederne. Vi ville tale med dem om deres forst{\aa}else af og arbejde med digitalisering. Og vi ville tale med dem om deres virkelighed ud fra deres helt egne og s{\ae}rlige foruds{\ae}tninger. Vi ville ikke tale med dem om digitaltisering alene ud fra konklusionerne i Del 1. Tilgangen skulle v{\ae}re levende og h{\aa}ndholdt s{\aa} at sige.Vi har i forl{\o}bet haft mange gode og inspirerende samtaler med virksomhederne. Det er blevet til 24 dybdeg{\aa}ende semi-strukturerede interviews med engagerede og driftige virksomhedsledere og medarbejdere rundt omkring i Nordjylland.Vi er meget taknemmelige for deltagernes tid og engagement. Uden deltagerne ville det ikke have v{\ae}ret muligt at blive klogere p{\aa} digitalisering af nordjyske turismevirk–somheder i tidsrummet 2017-2019. Tak til alle deltagere. Og tak til alle, der har betydet noget for projektet – direkte og indirekte. En s{\ae}rlig tak skal lyde til den ekspertgruppe, som har givet os input undervejs. Ekspertgruppen er n{\ae}vnt i Bilag 4.Vi er ogs{\aa} taknemmelige for den {\o}konomiske st{\o}tte, vi har f{\aa}et til dette projekt fra Nordjysk Virksomhedspanel, Region Nordjylland, Aalborg Universitet (Forskerpuljen) og Dansk Kyst- og Naturturisme. Uden denne st{\o}tte havde projektet ikke kunnet realiseres.Sidst men ikke mindst er vi meget taknemmelige for den st{\o}tte, vi har f{\aa}et fra Keld Arenholt Christensen og Valeria Gulieva fra Nordjysk Virksomhedspanel. Uden deres st{\o}tte og entusiasme ville projektet aldrig have set dagens lys. Tak for indsatsen!Denne rapport er struktureret i fire overordnede kapitler.Kapitel 1 ser b{\aa}de bagud til Del 1 fra 2018 og fremad til Del 2 - indev{\ae}rende rapport. Dette er gjort for at introducere nye l{\ae}sere til problemstillingen uden at skulle gennemg{\aa} alle resultaterne fra Del 1. Derfor har vi lagt ny data ind i form af en sammenligning mellem de nordjyske resultater og resultater fra en lignende men mindre unders{\o}gelse blandt turismevirksomheder i Hedensted Kommune i 2018. Det giver os en ny m{\aa}de at introducere problemstillingen p{\aa}. Kapitel 1 indelholder desuden vores metodiske overvejelser – det kvantitative versus det kvalitative.Kapitel 2 er en introdukton til de deltagende turismevirksomheders syn p{\aa} digitalisering i den omverden, som omgiver dem i deres dagligdag. Dette element er vigtigt, synes vi, for at illustrere, dels omverdenens ”pres” og dels virksomhedernes forst{\aa}else heraf og reaktion herp{\aa}. Digitalisering er ikke blot et faktuelt forhold, men i h{\o}j grad en social konstruktion. S{\aa} hvordan omverdenen og virksomhederne ser p{\aa} det samme f{\ae}nomen er centralt for at kunne angribe digitalisering – b{\aa}de som virksomhed og som policymaker.Kapitel 3 dykker ned i virksomhedernes konkrete arbejde med digitalisering. Her kommer nogle af de opfattede barrierer frem i forhold til, at virksomhederne kan udnytte de mange muligheder, der ligger i digitalisering. Muligheder som de erkender ikke at kunne n{\aa} med den nuv{\ae}rende noget fragmenterede indsats, som mange virksomheder l{\ae}gger for dagen. Ikke af p{\aa} grund af manglende vilje, men p{\aa} grund af manglende overblik, tid, kompetencer med videre.Kapitel 4 best{\aa}r af afrundende kommentarer og pr{\ae}sentation af to nye modeller, der anskueligg{\o}r det opfattede forhold mellem omverdenen (det offentlige, forskningsinstitutioner og udbydere af l{\o}sninger) og turismevirksomhederne. De to modeller omhandler henholdsvis videnskl{\o}fter og absoptionskl{\o}fter. Videnskl{\o}fter omhandler det sprog, der bruges til at beskrive digitalisering p{\aa} de to sider, mens absorptionskl{\o}fter omhanlder den evne, der m{\aa}tte eller ikke m{\aa}tte v{\ae}re til stede i en virksomhed i forhold til at absorbere den teknologiske forandringshastighed, der er i omverdenen. De to modeller er illustrationer af projektets resultater. De er ikke m{\aa}linger.Juni 2019Peter Kvistgaard og John Hird",
keywords = "Turisme, Digitalisering, Digital modenhed, Nordjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme",
author = "Peter Kvistgaard and John Hird",
note = "Del 2 af to rapporter om digital modenhed i nordjysk turisme. Rapporten er blevet til i samarbejde mellem Det Nordjyske Virksomhedspanel, Aalborg Universitet, Nordjyllands V{\ae}kstforum og Dansk Kyst- og Naturturisme.",
year = "2019",
month = "6",
day = "20",
language = "Dansk",
volume = "2",
publisher = "Det Nordjyske Virksomhedspanel / Aalborg Universitet",
edition = "1",

}

Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren : En kvalitativ analyse af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme. / Kvistgaard, Peter; Hird, John.

1 udg. Aalborg Universitet : Det Nordjyske Virksomhedspanel / Aalborg Universitet, 2019. 38 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

TY - RPRT

T1 - Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren

T2 - En kvalitativ analyse af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme

AU - Kvistgaard, Peter

AU - Hird, John

N1 - Del 2 af to rapporter om digital modenhed i nordjysk turisme. Rapporten er blevet til i samarbejde mellem Det Nordjyske Virksomhedspanel, Aalborg Universitet, Nordjyllands Vækstforum og Dansk Kyst- og Naturturisme.

PY - 2019/6/20

Y1 - 2019/6/20

N2 - ForordDenne rapport er udgivet i juni 2019 efter opdrag fra og i samarbejde med Nordjysk Virksomhedspanel, Aalborg Universitet Forskerpuljen og Dansk Kyst- og Naturturisme.Rapporten er en opfølgning på rapporten ”Digital modenhed i nordjysk turisme – afdækning af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme” fra marts 2018. Vi omtaler den kærligt som Del 1. Rapporten kan downloades fra Nordjysk Virksomhedspanels hjemmeside.I foråret 2018 vidste vi ikke, at der ville blive tale om en Del 2, men det viste sig hurtigt efter offentliggørelsen af Del 1, at der var et stort behov for at dykke ned i rapportens statistiske materiale. Der opstod en række interessante spørgsmål. For eksempel opstod der en diskussion om, hvorvidt det nu kunne passe, at de 197 virksomheder, der deltog i Del 1, virkelig ikke har digtiale strategier, ikke har digitale markedsførings–strategier, ikke tracker deres gæster med videre. Forholder det sig nu sådan derude i turismevirksomhederne, som Del 1 viser? Dette spørgsmål blev blandt andet italesat under et videointerview med den daværende chef for markedskommunikation–safdelingen i VisitAalborg, Jeppe Klitgaard Stricker, der mente, at virksomhederne godt kan have en strategi, men blot ikke har formuleret den i et formelt dokument. Jeppe mente også, at dette forhold godt kunne gøre sig gældende i flere af forholdene, som Del 1 præsenterede.Dette kunne vi ikke stå for. Vi måtte ganske enkelt dykke ned i materialet – men på en helt anden måde end den kvantitative tilgang i Del 1. Denne gang ville vi ud og tale med virksomhederne. Vi ville tale med dem om deres forståelse af og arbejde med digitalisering. Og vi ville tale med dem om deres virkelighed ud fra deres helt egne og særlige forudsætninger. Vi ville ikke tale med dem om digitaltisering alene ud fra konklusionerne i Del 1. Tilgangen skulle være levende og håndholdt så at sige.Vi har i forløbet haft mange gode og inspirerende samtaler med virksomhederne. Det er blevet til 24 dybdegående semi-strukturerede interviews med engagerede og driftige virksomhedsledere og medarbejdere rundt omkring i Nordjylland.Vi er meget taknemmelige for deltagernes tid og engagement. Uden deltagerne ville det ikke have været muligt at blive klogere på digitalisering af nordjyske turismevirk–somheder i tidsrummet 2017-2019. Tak til alle deltagere. Og tak til alle, der har betydet noget for projektet – direkte og indirekte. En særlig tak skal lyde til den ekspertgruppe, som har givet os input undervejs. Ekspertgruppen er nævnt i Bilag 4.Vi er også taknemmelige for den økonomiske støtte, vi har fået til dette projekt fra Nordjysk Virksomhedspanel, Region Nordjylland, Aalborg Universitet (Forskerpuljen) og Dansk Kyst- og Naturturisme. Uden denne støtte havde projektet ikke kunnet realiseres.Sidst men ikke mindst er vi meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra Keld Arenholt Christensen og Valeria Gulieva fra Nordjysk Virksomhedspanel. Uden deres støtte og entusiasme ville projektet aldrig have set dagens lys. Tak for indsatsen!Denne rapport er struktureret i fire overordnede kapitler.Kapitel 1 ser både bagud til Del 1 fra 2018 og fremad til Del 2 - indeværende rapport. Dette er gjort for at introducere nye læsere til problemstillingen uden at skulle gennemgå alle resultaterne fra Del 1. Derfor har vi lagt ny data ind i form af en sammenligning mellem de nordjyske resultater og resultater fra en lignende men mindre undersøgelse blandt turismevirksomheder i Hedensted Kommune i 2018. Det giver os en ny måde at introducere problemstillingen på. Kapitel 1 indelholder desuden vores metodiske overvejelser – det kvantitative versus det kvalitative.Kapitel 2 er en introdukton til de deltagende turismevirksomheders syn på digitalisering i den omverden, som omgiver dem i deres dagligdag. Dette element er vigtigt, synes vi, for at illustrere, dels omverdenens ”pres” og dels virksomhedernes forståelse heraf og reaktion herpå. Digitalisering er ikke blot et faktuelt forhold, men i høj grad en social konstruktion. Så hvordan omverdenen og virksomhederne ser på det samme fænomen er centralt for at kunne angribe digitalisering – både som virksomhed og som policymaker.Kapitel 3 dykker ned i virksomhedernes konkrete arbejde med digitalisering. Her kommer nogle af de opfattede barrierer frem i forhold til, at virksomhederne kan udnytte de mange muligheder, der ligger i digitalisering. Muligheder som de erkender ikke at kunne nå med den nuværende noget fragmenterede indsats, som mange virksomheder lægger for dagen. Ikke af på grund af manglende vilje, men på grund af manglende overblik, tid, kompetencer med videre.Kapitel 4 består af afrundende kommentarer og præsentation af to nye modeller, der anskueliggør det opfattede forhold mellem omverdenen (det offentlige, forskningsinstitutioner og udbydere af løsninger) og turismevirksomhederne. De to modeller omhandler henholdsvis videnskløfter og absoptionskløfter. Videnskløfter omhandler det sprog, der bruges til at beskrive digitalisering på de to sider, mens absorptionskløfter omhanlder den evne, der måtte eller ikke måtte være til stede i en virksomhed i forhold til at absorbere den teknologiske forandringshastighed, der er i omverdenen. De to modeller er illustrationer af projektets resultater. De er ikke målinger.Juni 2019Peter Kvistgaard og John Hird

AB - ForordDenne rapport er udgivet i juni 2019 efter opdrag fra og i samarbejde med Nordjysk Virksomhedspanel, Aalborg Universitet Forskerpuljen og Dansk Kyst- og Naturturisme.Rapporten er en opfølgning på rapporten ”Digital modenhed i nordjysk turisme – afdækning af nordjyske turismevirksomheders digitale modenhed som kilde til øget vækst i nordjysk turisme” fra marts 2018. Vi omtaler den kærligt som Del 1. Rapporten kan downloades fra Nordjysk Virksomhedspanels hjemmeside.I foråret 2018 vidste vi ikke, at der ville blive tale om en Del 2, men det viste sig hurtigt efter offentliggørelsen af Del 1, at der var et stort behov for at dykke ned i rapportens statistiske materiale. Der opstod en række interessante spørgsmål. For eksempel opstod der en diskussion om, hvorvidt det nu kunne passe, at de 197 virksomheder, der deltog i Del 1, virkelig ikke har digtiale strategier, ikke har digitale markedsførings–strategier, ikke tracker deres gæster med videre. Forholder det sig nu sådan derude i turismevirksomhederne, som Del 1 viser? Dette spørgsmål blev blandt andet italesat under et videointerview med den daværende chef for markedskommunikation–safdelingen i VisitAalborg, Jeppe Klitgaard Stricker, der mente, at virksomhederne godt kan have en strategi, men blot ikke har formuleret den i et formelt dokument. Jeppe mente også, at dette forhold godt kunne gøre sig gældende i flere af forholdene, som Del 1 præsenterede.Dette kunne vi ikke stå for. Vi måtte ganske enkelt dykke ned i materialet – men på en helt anden måde end den kvantitative tilgang i Del 1. Denne gang ville vi ud og tale med virksomhederne. Vi ville tale med dem om deres forståelse af og arbejde med digitalisering. Og vi ville tale med dem om deres virkelighed ud fra deres helt egne og særlige forudsætninger. Vi ville ikke tale med dem om digitaltisering alene ud fra konklusionerne i Del 1. Tilgangen skulle være levende og håndholdt så at sige.Vi har i forløbet haft mange gode og inspirerende samtaler med virksomhederne. Det er blevet til 24 dybdegående semi-strukturerede interviews med engagerede og driftige virksomhedsledere og medarbejdere rundt omkring i Nordjylland.Vi er meget taknemmelige for deltagernes tid og engagement. Uden deltagerne ville det ikke have været muligt at blive klogere på digitalisering af nordjyske turismevirk–somheder i tidsrummet 2017-2019. Tak til alle deltagere. Og tak til alle, der har betydet noget for projektet – direkte og indirekte. En særlig tak skal lyde til den ekspertgruppe, som har givet os input undervejs. Ekspertgruppen er nævnt i Bilag 4.Vi er også taknemmelige for den økonomiske støtte, vi har fået til dette projekt fra Nordjysk Virksomhedspanel, Region Nordjylland, Aalborg Universitet (Forskerpuljen) og Dansk Kyst- og Naturturisme. Uden denne støtte havde projektet ikke kunnet realiseres.Sidst men ikke mindst er vi meget taknemmelige for den støtte, vi har fået fra Keld Arenholt Christensen og Valeria Gulieva fra Nordjysk Virksomhedspanel. Uden deres støtte og entusiasme ville projektet aldrig have set dagens lys. Tak for indsatsen!Denne rapport er struktureret i fire overordnede kapitler.Kapitel 1 ser både bagud til Del 1 fra 2018 og fremad til Del 2 - indeværende rapport. Dette er gjort for at introducere nye læsere til problemstillingen uden at skulle gennemgå alle resultaterne fra Del 1. Derfor har vi lagt ny data ind i form af en sammenligning mellem de nordjyske resultater og resultater fra en lignende men mindre undersøgelse blandt turismevirksomheder i Hedensted Kommune i 2018. Det giver os en ny måde at introducere problemstillingen på. Kapitel 1 indelholder desuden vores metodiske overvejelser – det kvantitative versus det kvalitative.Kapitel 2 er en introdukton til de deltagende turismevirksomheders syn på digitalisering i den omverden, som omgiver dem i deres dagligdag. Dette element er vigtigt, synes vi, for at illustrere, dels omverdenens ”pres” og dels virksomhedernes forståelse heraf og reaktion herpå. Digitalisering er ikke blot et faktuelt forhold, men i høj grad en social konstruktion. Så hvordan omverdenen og virksomhederne ser på det samme fænomen er centralt for at kunne angribe digitalisering – både som virksomhed og som policymaker.Kapitel 3 dykker ned i virksomhedernes konkrete arbejde med digitalisering. Her kommer nogle af de opfattede barrierer frem i forhold til, at virksomhederne kan udnytte de mange muligheder, der ligger i digitalisering. Muligheder som de erkender ikke at kunne nå med den nuværende noget fragmenterede indsats, som mange virksomheder lægger for dagen. Ikke af på grund af manglende vilje, men på grund af manglende overblik, tid, kompetencer med videre.Kapitel 4 består af afrundende kommentarer og præsentation af to nye modeller, der anskueliggør det opfattede forhold mellem omverdenen (det offentlige, forskningsinstitutioner og udbydere af løsninger) og turismevirksomhederne. De to modeller omhandler henholdsvis videnskløfter og absoptionskløfter. Videnskløfter omhandler det sprog, der bruges til at beskrive digitalisering på de to sider, mens absorptionskløfter omhanlder den evne, der måtte eller ikke måtte være til stede i en virksomhed i forhold til at absorbere den teknologiske forandringshastighed, der er i omverdenen. De to modeller er illustrationer af projektets resultater. De er ikke målinger.Juni 2019Peter Kvistgaard og John Hird

KW - Turisme

KW - Digitalisering

KW - Digital modenhed

KW - Nordjylland

KW - Dansk Kyst- og Naturturisme

UR - https://nordjyskvirksomhedspanel.dk/

M3 - Rapport

VL - 2

BT - Vi arbejder mest med digitalisering om vinteren

PB - Det Nordjyske Virksomhedspanel / Aalborg Universitet

CY - Aalborg Universitet

ER -