Abstrakt

Denne delrapport er skrevet som led i en større følgeevalu-ering, der gennemføres i 15 udsatte boligområder i Danmark i perioden 2019-2028. I den aktuelle rapport er der fokus på Vollsmose, og den beskriver resultaterne af den første af i alt fire ensartede undersøgelser, der vil finde sted i Vollsmose i den 10-årige periode 2019-2028. Det er således formålet lø-bende at kortlægge den fysiske udvikling og dens indvirkning på det levede liv i Vollsmose.Der vil i særlig grad blive stillet skarpt på effekten af de by-strategiske omdannelser, der gennemføres med henblik på at integrere Vollsmose i den omgivende by og på at stabilisere boligområdet ved at ændre beboersammensætningen. Disse indsatser vil imidlertid blive vurderet i lyset af og i samspil med miljøforbedringer og renoveringer af mere traditionel karakter. Det overordnede forskningsspørgsmål er: Hvilken effekt har de fysiske indsatser for livet i Vollsmose, for dens sam-menhæng med den omgivende by og for bydelens omdømme?
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKbh.
ForlagInstitut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet
Antal sider69
ISBN (Elektronisk)978-87-563-1944-7
StatusUdgivet - 15 dec. 2020
NavnSBI
Nummer2020:07

Emneord

  • Boliger
  • Boligområder
  • Bypolitik
  • Byudvikling

Citationsformater