Anden generations bioethanol og grønne bioraffinaderier

Lübeck, M. (Other)

Activity: Other

Description

 

Olie udgør stadig den vigtigste kilde til produktion af flydende brændstoffer, men er også et meget vigtigt råstof for plastik, kemikalier, lægemidler og andre produkter. I løbet af de næste  årtier skal vi udnytte alternative bæredygtige ressourcer til erstatning af den sparsomme  olie og samtidig reducere udledningen af drivhusgasser for at begrænse klimaændringerne.

Biomasse vil udgøre en væsentlig andel af den fremtidige energiforsyning sammen med en række andre bæredygtige kilder, og  vil være den vigtigste erstatning for olie som industrielt råstof. Omdannelsen af biomasse forventes at ske i bioraffinaderier, som svarer til traditionelle olie-baserede raffinaderier. Processerne baseres på mikroorganismer (svampe og bakterier) og mikrobielt producerede enzymer.

Olien vil blive erstattet af afgrøderester, alger, industriaffald fra fødevareproduktion og anden biomasse, som omdannes til højværdi produkter så som biobrændstoffer, biokemikalier til farmaceutisk og kemisk industri og biologisk aktive stoffer.

Foredraget vil give en overblik over opbygningen af grønne bioraffinaderier og beskrive deres potentialer som grundlag for fremtidens energi og industri.

Forskningens Døgn “Bestil en forsker”. Foredrag på 2 gymnasier: Kalundborg Amtsgymnasium og Kongshøj Gymnasium
Period23 Apr 200924 Oct 2009