Arktisk Workshop om Forskning og Uddannelse

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, or seminars

Description

Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet inviterer hermed arktiske forskere og forvaltere til en workshop, der afvikles på Hindsgavl Slot, Middelfart, den 29.-30. marts 2016. Workshoppen er en opfølgning på en workshop, der blev afholdt d. 29. – 30. september 2014 – ligeledes på Hindsgavl. Formålet er at øge samarbejdet om tilvejebringelse og udnyttelse af infrastrukturer, forskning, uddannelse, formidling/rådgivning og erhvervssamarbejde på tværs af institutioner, myndigheder, forskergrupper/-centre og discipliner. Workshoppen d. 29. – 30. marts skal i fællesskab bringe samarbejdet og arbejdetvidere med baggrund i bl.a. sidste seminar. Arbejdet på seminaret vil blive centreret omkring fire temaer: 1. Forskning 2. Uddannelse 3. Erhvervssamarbejde og myndighedsrådgivning 4. Arktisk forskningsinfrastruktur De fire temaer vil blive behandlet i fire arbejdsgrupper. På den første workshop blev nedsat fire arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har i den forgangne periode arbejdet videre med de fire temaer via underarbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har desuden leveret et væsentligt input til koordineringen i forhold til arbejdet i Forum for Arktisk Forum. Workshoppen blev afsluttet med udarbejdelse af konkrete forslag til indsatser og aktioner i arbejdsgrupperne.
Period29 Mar 201630 Mar 2016
Event typeWorkshop
LocationMiddelfart., Denmark