BIN - konferencen 2014

  • Helle Marie Skovbjerg (Organizer)

Activity: Attending an eventConference organisation or participation

Description

Inden for de seneste 30 år har børnekulturforskningen etableret sig som et tværfagligt felt, der rummer forskere fra blandt andet sociologi, pædagogik, psykologi, æstetik, litteratur-, kultur- og medievidenskab, køns- og idrætsforskning. Forskning relateret til børn og unge henter dens videnskabelige og metodiske grundlag fra en lang række forskellige discipliner og traditioner. At børnekulturforskningen har udviklet sig sådan skyldes ikke mindst at forskningens genstand – børn og unge og deres kultur – ikke lader sig identificere og diskutere ud fra ét perspektiv alene. Dette vilkår er kun blevet forstærket af, at den kulturelle praksis blandt børn og unge i stigende grad er blevet medialiseret. Samfundet efterspørger ikke kun forskning i børn og unge, men også en forskningsbaseret viden, der kan finde anvendelse både på et politisk besluttende niveau og i en institutionel praksis og som afspejler den mangfoldighed, der præger børns kultur. Spørgsmålet er hvordan vi kan definere børnekulturforskningen som et interdiciplinært videnskabeligt emne? Hvad kendetegner børnekulturforskningens ontologi, epistemologi og metodologi? Hvilke akademiske udfordringer er der? Hvilke videnskabelige erkendelsesinteresser relaterer til børneperspektivet og børns perspektiv, til børnekultur og børns kultur? Og hvad kan børnekulturforskningen bruges til og hvad bliver den brugt til? Det vil vi gerne diskutere på konferencen.
Period6 Nov 20147 Nov 2014
Event typeConference
LocationKøbenhavn, Denmark