Censor bachelorprojekter, Sociologi, sommereksamen 2017

Faber, S. T. (External examiner)

Activity: ExaminationExternal examination

PeriodJun 2017
Examinee
Examination held atSociologisk Institut