"Daimler-dommen" og "Hæftelsesgennembrud"

Werlauff, E. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Dobbeltforedrag i Dansk Forening for Selskabsret om hhv. EU-Domstolens børs- og kapitalmarkedsretlige dom i Daimler-sagen og om hæftelsesgennembrud i form af et moderselskabs eller anden hovedaktionærs utilsigtede hæftelse for selskabets gæld eller dele heraf.

Foredragseftermiddag arrangeret af Dansk Forening for Selskabsret med porofessor, dr. jur. Erik Werlauff som foredragsholder. Emnet var dobbelt, nemlig dels det klassiske emne hæftelsesgennembrud, dels den aktuelle dom fra EU-domstolen om begrebet specifik viden i relation til offentliggørelser af kursrelevante begivenheder.
Period4 Mar 2013
Event typeConference
LocationKøbenhavn, Denmark