Det nordjyske mobileventyr

Reinau, K. H. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

"Det nordjyske mobileventyr"
Mødested: Ingeniørhuset i Aalborg

Det er ikke længe siden, at flere tusinde medarbejdere var beskæftiget i den nordjyske mobiltelefonindustri. Alt gik fremragende, og der blev talt om den nordjyske udgave af Silicon Valley. Den snak hører vi ikke mere til, for nu er de stort set alle sammen væk, men hvorfor er de egentligt det? Hvad gik galt?

Det har Kristian Hegner Reinau undersøgt i sin nyligt forsvarede Ph.D.-afhandling fra Aalborg Universitet. Afhandlingen bygger på interviews med nogle af nøglepersonerne i og omkring den nordjyske telekommunikationsindustri og analyse af mere end tusind avisartikler om emnet.

”Virksomhedslukningerne har gjort ondt på Nordjylland, men der er vigtige erfaringer at drage af historien. I min afhandling har jeg udviklet en metode, som kan hjælpe virksomheder med at identificere deres svagheder, eksempelvis manglende fokus på politiske spil. Denne metode kan også bruges af virksomheder, der i dag står over for opkøb eller er blevet opkøbt. Ved at kombinere sådan en analyse med de ting, man kan lære af de forløb, som de nordjyske afdelinger af telekommunikationsvirksomhederne har vøret igennem, vil virksomhederne få en markant bedre mulighed for at forbedre deres situation. Dermed øges virksomhedernes chance for overlevelse, og det betyder, at arbejdspladser kan blive på danske hænder”, siger Kristian Hegner Reinau.

Foredraget har følgende program:
- Velkomst
- Præsentation af Ph.D.-afhandlingen
- Pause med servering af sandwich
- Spørgsmål og diskussion
- Afslutning

Som det ses af programmet, vil en stor del af arrangementet bestå af spørgsmål og diskussion. E- & IT-Gruppen håber, at mange nordjyske ingeniører har lyst til at deltage. Tilmeld dig gå hjem mødet, hvor der vil være god mulighed for at netværke.


Foredrag for Elektronik- og It-Gruppen i IDA Nord (Ingeniørforeningen)
Period26 Jan 2012
Held atUnknown external organisation