Efterisolering af bygninger, vinduer og facader: Efterisolering af små og store bygninger

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Der laves en gennemgang af mulige efterisoleringstiltag og beregnet effekt diskuteres. Konsekvenserne for de enkelte valg af efterisoleringstiltag beskrives såvel konstruktivt som energimæssigt samt fugtteknisk fx den fysiske udformning og energimæssige betydning af en eventuel sokkelisolering. Efterisolering skal gennemføres i overensstemmelse med god bygningsfysik.
Period24 Oct 2012
Held atUnknown external organisation