Efterisolering i lyset af et ændret klima i fremtiden: Efterisolering af små og store bygninger

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Eksisterende bygninger efterisoleres for at tilgodese fremtidige ydeevnekrav. Der vil blive diskuteret og redegjort for de forventningerne der vil være til de fremtidige ydeevnekrav for forskellige bygningstyper i forhold til fx beliggenhed og funktion. Yderligere vil der blive set på forventede fremtidige afledte effekter med betydning for bygningsfysikken.
Period24 Oct 2012
Held atUnknown external organisation