Efterisolering: Løsninger

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Mulighederne for efterisolering af bygninger gennemgås. Bygninger i Danmark kan opdeles i kategorier efter byggeskik og anvendte materialer. Muligheder og risici ved efterisolering af især bygningsmassen opført som muret byggeri med træbjælkelag, muret byggeri med betondæk og betonsandwichelementbyggeri beskrives.
Period12 Mar 2015
Event typeWorkshop
LocationVejle, Denmark