Ekspertsøgning – hvordan gøres ekspertviden synlig og interaktiv?

Lykke, M. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Medarbejderprofiler, ’yellow pages’, ’expert finder’ systemer er vigtige videndelingsværktøjer til at synliggøre medarbejdernes ekspertviden og få viden til at bevæge og sprede sig i organisationen. En undersøgelse af 25 internationale virksomheder viser, at 88 % af de undersøgte virksomheder har et formelt system til formidling af virksomhedens ekspertise. De fleste systemer er traditionelt opbyggede medarbejderprofiler og indeholder kodificeret viden om medarbejderne i form af kontaktoplysninger, uddannelse, projekter, ansvarsområder, etc. Andre systemer er mere dynamiske og interaktive med direkte adgang til sociale teknologier som chat, twitter, LinkedIn samt fremvisning af medarbejdernes netværk og dokumenter. Dagen vil starte med oplæg om forskellige strategier for videndeling, introduktion til værktøjer og teknologier til synliggørelse og deling af medarbejderekspertise samt opsummering af erfaringer om funktionalitet og brugspraksis fra forskningsbaserede undersøgelser, herunder potentialer og udfordringer i brugen af e-e-læringssystemer. Herudover tilrettelægges en workshop, hvor deltagerne analyserer og diskuterer strategier for videndeling og værktøjer. Kan vi og hvordan kan vi udvikle e-e-læringsværktøjer, der bruges aktivt, og som interaktivt, dynamisk og proaktivt synliggør og formidler medarbejdernes viden og ekspertise? Hvad er de største faldgruber og de vigtigste overvejelser?
Period17 Nov 2011
Held atUnknown external organisation