Ekstern Underviser på diplommodulet: "Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet – erhvervet hjerneskade"

Activity: Talks and presentationsExternal teaching and course activities at other universities

Description

Modulet sætter fokus på brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser på erhvervet hjerneskadeområdet – herunder udvikling og planlægning af koordinerende funktioner samt koordineringsproblematikker og udfordringer samt etik. Vi arbejder med juridiske og organisatoriske forudsætninger for veltilrettelagte forløb og lovgivningsmæssige rammer. Derudover har vi fokus på den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelsen i sammenhængende forløb for patienter og brugere med erhvervet hjerneskade.
Period1 Mar 201430 Apr 2014
Held atUCN - University College Nordjylland, Denmark