Frydenlund Academic (Publisher)

Lindvang, C. (Editor)

Activity: Editorial work and peer reviewEditor of unfinished research anthology/collectionCommunication

Description

Antologien sætter fokus på, hvordan musikterapi kan hjælpe mennesker med kommunikationsudfordringer, hvad enten disse er sproglige eller sociale, medfødte eller erhvervede. Selv om sådanne udfordringer ofte er usynlige for omverdenen, medfører de store tab i forhold til almindelig livsførelse og social kontakt, og de fører typisk til isolation og marginalisering. For mennesker med kommunikationsudfordringer gør det en meget stor forskel at gå fra at være lukket om sig selv og til at kunne kommunikere med andre, og det kan musikterapien hjælpe dem til. Gennem musikterapi er det nemlig muligt at engagere sociale og følelsesmæssige dimensioner og integrere forskellige dele af hjernen og derved fremme sociale kompetencer, empowerment og livskvalitet.

Antologien dækker et bredt felt af diagnoser og klientgrupper og behandler terapiformen på tværs af forskningsgrene.
Period1 Jan 20151 Jun 2017
Type of publisherPublisher