Gamification as a tool for (re)thinking teaching and the classroom

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Period2 Nov 2016
Event titlekunskapsdagar på Institutionen för Bild- och Slöjdpedagogik, Konstfack
Event typeSeminar