Integrated daylight and lighting systems for low energy buildings

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Klimaskærmen influerer på op imod 90 % af en bygnings totale energiforbrug, og facadens udformning er derfor helt afgørende for, om energirammen kan overholdes. Dette indlæg belyser vigtigheden af, at vælge den rigtige facade til en given rum- eller bygningstype. Store glasarealer kræver en effektiv solafskærmning, og i praksis giver vinduer fra gulv til loft ikke nødvendigvis det bedste dagslys. Stor dagslysudnyttelse hænger godt sammen med udnyttelsen af passiv solvarme, men må også nødvendigvis ses i sammenhæng med behovet for at begrænse overophedningen i sommerhalvåret. Reguleringen af dagslyset må også integreres med reguleringen af solafskærmningen og den kunstige belysning. Med den stigende forståelse der synes at være for, at den kunstige belysning ikke bør være statisk (ensartet, monoton), er der mulighed for yderligere elbesparelser til belysningen.
Civilingeniør, Seniorforsker Kjeld Johnsen, SBi, AAU
Period8 Apr 2008
Event titleDanvak dagen 2008: Integreret design af energieffektivt byggeri
Event typeConference
LocationKøbenhavn, Denmark