Introduktion til livscyklusvurdering samt præsentation af BEAT

Lillian Nielsen (Lecturer)

    Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

    Description

    Emneord: livscyklus, byggematerialer, bygningsdele, databaser, miljøvurdering, byggeri, byggevarer, LCA, miljørigtig projektering, BEAT, life cycle, building materials, building elements, databases, environmental impact assessment, building, building products
    Period10 Feb 2003
    Event typeConference