Klimaforandringer: Strategier for CO2 reduktion og strategier for tilpasning af byggeri

Rasmussen, T. V. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Når man taler om effekter af klimaforandringerne, er opmærksomheden især rettet mod hyppigere og kraftigere regnskyl. Disse kan blandt andet føre til vandskader på bygninger og tekniske anlæg. Men også andre effekter af klimaforandringerne har betydning for bygninger. Derfor er det også vigtigt, at tilpasse bygninger til de øvrige effekter af det ændrede klima. Det kan ske gennem selvstændige tiltag og som et led i den løbende drift- og vedligeholdelsesplanlægning. Foruden hyppigere og kraftigere regnskyl er de vigtigste konsekvenser af klimaforandringerne:
• Mere ekstreme og længerevarende hedebølger
• Varmere og mere fugtige vintre
• Hyppigere og kraftigere storme
• Ekstreme snefald
• Stigning i havspejlet.

Foredrag og øvelse ialt 3 timer
Period14 Mar 2013
Held atUnknown external organisation