møder med ledelsen i Aalborg Lufthavn: forventningsafstemninger i forbdl. med forskningsprojektet Stakeholders in action

Strunck, J. (Other)

Activity: Other

PeriodJan 20142017