Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring: Evaluering af demonstrationsprojekt

Michael Sørensen (Consultant)

Activity: Public/private sector consultancy and other employmentConsultancy

Description

I 2003-2004 blev der på Aalborgvej, landevej 447, mellem Harken og Hjørring foretaget et forsøgsprojekt af Nordjyllands Amt. Projektet omfatter forsøg med alternativ vejafmærkning samt overhalingsforbud, ændring af hastighedsgrænse, ændring af krydsudformning samt etablering bremseheller ved Harken med det formål at få reduceret hastigheden og derved få forbedret trafiksikkerheden. Idet projektet er et forsøgsprojekt er der blevet foretaget en evaluering af projektet, som beskrives i dette paper. Evalueringen omfatter ændring i hastighedsprofiler, ændringer i snithastigheder på udvalgte lokaliteter, ændringer i køretøjers tværsnitsplacering, antal ulovlige overhalinger samt generel trafikantadfærd. De forskellige hastighedsmålinger viser samstemmende, at der efter ombygningen af landevej 447 er sket en signifikant reduktion i trafikanternes hastighed. Samtidig er spredningen i køretøjernes tværsnitplacering blevet mindre, og det tyder på, at der er lagt en dæmper på antallet af overhalinger. Sammenfattende peger dette i retningen af, at der er sket en forbedring af trafiksikkerheden, idet primært faldet i hastighedsniveauet forventes at give en reduktion i såvel uhelds- som skadesrisiko.
Emneord: Nordjyallands Amt, Vejafstribning, Bremsehelle, Evaluering, Trafiksikkerhed, Eftersætningsmetode, Hastighedsprofiler, Hastighedsmåling, Tværsnitsplacering, Overhaling, Trafikantadfærd
Period1 Sep 20031 Mar 2005
Work forLahrmann Trafikrådgivning for Nordjyllands Amt, Vejkontoret, Denmark