Muciserande som hybrid-nod

Activity: Talks and presentationsConference presentations

Description

I det VR-finansierade projektet Systemisk improvisation experimenterar vi med nya improvisationsformer där musikers interaktioner medieras och transformeras av specialutvecklade teknologier, vilket leder till helt nya interaktionsformer och därmed till ny musik. Vi har i detta projekt, och dess föregångare, sedan 2006 arbetat fram en forskningsmetod där musicerandet, spelandet, står i centrum – vad som händer inom musikern, mellan musiker, och mellan musiker och lyssnare är nyckeln till ny kunskap. Här är begreppet ”presentation” problematiskt. I varje spelsituation (workshop/konsert/inspelning) i samarbete med och/eller inför andra, så delar vi kunskap med dem. Vi lär också av dem, och de lär sig av de nya musikaliska situationer vi utsätter dem för. Vi lär oss om deras lärandeprocess. Publiken tar del av något nytt. Vi lär oss av deltagare och lyssnares reaktioner och interaktioner, och efteråt av en djup analys. Presentationen är pedagogik, konst, konsert, redovisning, evaluering, experiment, dokumentation och kunskapsspridning på en gång, i en iterativ process som driver vår forskning framåt.
Vi vill berätta (och diskutera) hur vi förbereder, genomför och utvärderar detta, hur det formar vår forskning, och hur vi kombinerar detta med mer traditionella forskningsartiklar och presentationer.
Period28 Nov 2017
Event titleVetenskapsrådets Symposium om Konstnärlig Forskning
Event typeConference
LocationStockholm, Sweden
Degree of RecognitionNational