Netværk om Handicap, Dialog og Teknologi (External organisation)

Activity: MembershipsBoard duties in companies, associations, or public organisations

Description

HanDiaTek blev oprettet i januar 1998 med det formål, at fremme dialog og erfaringsudveksling mellem personer, der har funktionsnedsættelser på det kommunikative område, fagpersoner, der til daglig arbejder med alternativ kommunikation og teknologi samt forskere/udviklere og producenter.

HanDiaTek baserer sit virke på gensidig informations- og erfaringsudveksling om planer, aktiviteter og problemstillinger inden for handicapteknologi-området. Dette effektueres bl.a. via nyhedsbreve, deltagelse i møder, temadage, hjemmeside etc., hvor netværksdeltagerne introduceres til hinandens respektive arbejdsfelter og dermed skaber et forum for idé- og erfaringsudveksling mellem de "to verdener".

Der afholdes 1-2 netværksmøder om året. Ved disse møder afholdes foredrag af HanDiaTek´s deltagere og af inviterede oplægsholdere. Foredragene kan f.eks. være ledsaget af demonstrationer af den seneste teknologi med det formål, at give deltagende fagpersoner fra teknologicentre og specialskoler mulighed for at blive orienteret om potentielle muligheder for nye hjælpemidler til handicappede, samt give forskere, udviklere og producenter indblik i praktiske problemstillinger i forbindelse med alternativ kommunikation og IT-hjælpemidler

På netværksmøderne diskuteres og orienteres der ligeledes om mulighederne for at søge støtte fra det offentlige i forbindelse med etablering af konkrete samarbejdsprojekter med deltagere fra forsknings-, udviklings- og producentsiden. Alle folk der til daglig møder behovet for nye hjælpemidler til handicappede.

HanDiaTek, der administreres af Netværkscenteret ved Aalborg Universitet, bygger bl.a. på den faglighed og forskning, der er etableret hos CPK, SMI, V-CenTAH, ISAAC og Institut for Syn og Teknologi.
Navn: Bestyrelsesmedlem
Period19 Aug 2003 → …
Held atNetværk om Handicap, Dialog og Teknologi