Nordic Studies in Education (Journal)

Activity: Editorial work and peer reviewPeer review of manuscriptsResearch

Description

Nordic Studies in Education

Nordic Studies in Education formidler artikler, informasjon og debatt om aktuelle pedagogiske spørsmål i Norden.Nordic Studies in Education utgis i samarbeid med Nordisk Forening for Pedagogisk Forskning (NFPF), og med støtte fra NOP-HS - Nordisk publiseringsnemd, og retter seg mot pedagoger og forskere, og andre med interesse for pedagogikkfaget.

Nordic Studies in Education kommer ut fire ganger i året og tar imot bidrag på skandinaviske språk samt engelsk.
PeriodApr 2016
Type of journalJournal
ISSN1891-5914