Partnerskab for PROM i Klinisk Praksis (External organisation)

Ehlers, L. H. (Member)

Activity: MembershipsMembership of committees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

Medlem af referencegruppe, Partnerskab for PROM i Klinisk Praksis

KORT OM PARTNERSKAB FOR PROM

HVAD: Patient Reported Outcome Measures (PROM) er patienters vurdering af eget helbred og livskvalitet, som leveres direkte til den sundhedsprofessionelle, ved at patienten besvarer et elektronisk spørgeskema om helbredsstatus, funktionsevne samt psykisk og socialt velbefindende. Partnerskab for PROM i Klinisk Praksis er et forpligtende samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og sundhedsvæsenets aktører vedr. integration af Patient Reported Outcome Measures (PROM) i opfølgningsforløb for kræft. Gennem Partnerskabets aktiviteter søges også at integrere PROM på andre områder i kræftforløbet samt sætte fokus på tværgående metodologiske problemstillinger. På sigt skal Partnerskabet også bidrage til integration af PROM i kliniske kvalitetsdatabaser samt redskab til at understøtte bedre ressourceudnyttelse i sundhedsvæsnet.

HVORFOR: Formålet med Partnerskabet er at fremme udvikling, anvendelse og forankring af PROM i opfølgningsforløb og kræftbehandling samt sikre, at det sker på et systematisk og evidensbaseret grundlag.

HVORDAN: Partnerskabet er indtil videre etableret for perioden 2016-2018. Gennem fælles ressourcebidrag fra partnerne gennemføres en række forsknings- og udviklingsprojekter. I 2016 igangsættes fem PROM-projekter fordelt på hver region. Der er etableret et programsekretariat for Partnerskabet, der har til formål at sikre videndeling og en fælles koordineret indsats på tværs af parterne i Partnerskabet. Kick-off for Partnerskabet markeres med en national konference om PROM, som afholdes den 15. marts 2016.

HVEM: Partnerskab for PROM i Klinisk Praksis består af:
• Kræftens Bekæmpelse
• Danske Regioner
• Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)
• Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP)
• Danske Patienter
• Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Finsenscentret
• Region Sjælland, Roskilde Sygehus
• Region Syddanmark, Odense Universitetshospital
• Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Herning
• Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital
Period1 Mar 2016 - 31 Dec 2016
Held atPartnerskab for PROM i Klinisk Praksis