SBi-seminar om radon: Hvordan sikres et lavt radonindhold i indeluften

Rasmussen, T. V. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Radonindtrængning er især knyttet til rum med konstruktioner som støder direkte op mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er også udsatte. Indeluftens indhold af radon kan reduceres på fem måder:
• Ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden
• Ved at øge ventilationen i boligen
• Ved at reducere undertrykket i boligen
• Ved at etablere sug under gulvkonstruktionen (trykudligning)
• Ved at etablere et radontæt plan under bygningens grundplan
Forskellige byggetekniske løsninger som i kombination med ventilation sikrer af et lavt radonindhold i indeluften gennemgås og diskuteres.
Period10 May 2011
Event typeConference
LocationHørsholm, Denmark