Seminar om Geodesign, 3D-modellering og kommunikative designprocesser

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

3D er en imponerende teknologi, der anvendes inden for planlægning og udvikling af by og infrastruktur. 3D-modeller og 3D-visualiseringer gør det lettere at vise hvordan projekter indenfor byudvikling, veje eller jernbaner, broer og andre komplekse udviklingsprojekter påvirker omgivelserne – og at kommunikere det videre til alle interessenter. De nyeste 3D teknologier er blevet nemmere og mere intuitive at arbejde med, fx ved at du nu bedre kan anvende data fra mange forskellige kilder og i forskelige formater. Det er også blevet nemmere at ændre på modellen undervejs i processen.

Nicolai Steinø: Arkitekt maa, PhD i urban design, og lektor på Aalborg Universitet. Han arbejder med CityEngine i sin forskning og undervisning, hvor han udforsker programmets potentiale i forbindelse med kommunikative designprocesser. Visualisering af rumligt-arkitektoniske forhold og opstilling af forskellige scenarier er begge centrale elementer i borgerinddragelse og samarbejde på tværs af faggrænser. Hidtil har disse elementer været delvist modsat rettede, og krævet både tid og ressourcer. Med dynamiske designværktøjer som CityEngine er det muligt at visualisere forskellige scenarier på stedet, og dermed forbedre kommunikative designprocesser væsentligt.
Period6 Feb 2013
Event titleSeminar om Geodesign, 3D-modellering og kommunikative designprocesser
Event typeSeminar
LocationKøbenhavn, Denmark