Social integration i arbejdsmiljø

Kjeld Nielsen (Speaker)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Resultater vedr. sammenhængen mellem social integration og arbejdsmiljøkvalitet fremlægges fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 509 ansatte i 11 virksomheder fordelt på 6 brancher: Svarpct. er 58. 52% af respondenterne er kvinder og 48% er mænd. 64% af de ansatte er mellem 30-50 år, medens 61% har en anciennitet på mere end 5 år. Social integration måles på faktorerne deltagelse, social støtte og organisationskultur i arbejdslivet. Arbejdsmiljøkvalitet måles på selvoplevede tilstande af stress og udkørthed i arbejdet. Endvidere er jobkravene målt på kvantitative og kvalitative krav. Sammenhængene er ifølge en statistisk analyse generelt positive, også når jobkravene stiger. Det konkluderes, at social integration er en positiv ressource på arbejdspladsen, som kan fremme kvaliteten i arbejdsmiljøet.

Oplæg til ansatte på Arbejdsmedicinsk klinik og Socialmedicinsk enhed, Aalborg Sygehus
Period23 Nov 2012
Held atUnknown external organisation