Interventioner ved parallelprocesser i supervision afnoviceterapeuter ved en universitetsklinik :: - Ph.D. forsvar

Claus Haugaard Jacobsen (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Parallelproces er et kernebegreb i den psykodynamiske psykoterapisupervision. Termen refererer til en række fænomener, hvor en relation eller et tema i det psykoterapeutiske forhold mellem patient og terapeut gentages i det supervisoriske forhold mellem supervisand/terapeut og supervisor eller vice versa. Parallelprocesser antages mest hyppigt at finde sted hos terapeutnovicer.arallelprocesser kan bl.a. a) udgøre en hindring i psykoterapi og supervision, b) udgøre en kilde til indsigt, og c) tilbyde nogle didaktiske muligheder.

Til trods for parallelprocessers centrale placering findes der kun få empiriske studier af fænomenet samt få skriftlige arbejder, der omhandler supervisors intervention og holdning hertil. Et særligt problem er, at de foci og roller som novicesupervisander foretrækker, er nogle andre end de interventioner, som supervisor almindeligvis tager i anvendelse i arbejdet med parallelprocesser.

På baggrund af et kvalitativt singlecase-studie af supervisors håndtering af parallelprocesser samt med afsæt i en teoretisk analyse af litteraturen om parallelprocesser og om supervisors rolle og fokus, fremsættes nogle betragtninger over, hvordan supervisor hensigtsmæssigt kan forholde sig til og intervenere ved parallelprocesser i supervision af studerende tilknyttet en universitetsklinik (noviceterapeuter). Bl.a. inddrages rollemodel-indlæring og "tavs intervention", den supervisoriske alliance, betydningen af supervisionens ramme og setting, ligesom forholdet mellem supervisanders ønsker og behov diskuteres.

Period17 Jan 2006
Event typeConference
LocationAalborg Universitet