Supervisionsteori og etik

Claus Haugaard Jacobsen (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Udgangspunktet er en afgrænsning af supervisionsbegrebet omkring nogle af de centrale
temaer og problemstillinger inden for den kliniske supervision. Kurset omhandler således fx
supervisionens forhold til tilgrænsende områder, supervisionskontrakten, rammebetingelser,
supervisors kontrolfunktion, supervisionsetik, m.v. Endvidere drøftes hvilket materiale, der kan/skal bringes med til supervision, supervisors rolle, fokus og funktion, forholdet mellem supervisor og supervisand samt parallelprocesser. Foruden almen supervisionsteori, lægges vægt på psykoterapisupervision i praktiske situationer overvejende set i et psykodynamisk perspektiv. Men kurset er også af relevans for psykologer, der arbejder inden for andre teoretiske referencerammer eller udfører supervision af andet behandlingsarbejde end psykoterapi. Endelig vil psykologer, der ikke selv udfører supervision men som modtager supervision, kunne have glæde af at deltage. Form: Teoretiske oplæg + diskussion med eksempler og små praktiske øvelser.
Period21 Jan 2009
Event typeConference
LocationOdense, Denmark