The Ministry for Church and Equality (External organisation)

Siim, B. (Member)

  Activity: MembershipsMembership of committees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

  Description

  EIGE European Institute for Gender Equality

  EIGE er et Europæisk forum som støtter EU og medlemsstaternes bestræbelser på at skabe kønslighed og bekæmpe kønsdiskrimination og øge bevidstheden om ligestilling mellm køn.

  Formålet er at samle og analysere sammenlignende data og kønsligestilling analyse, udvikle metodiske redskaber, specielt for integration af kønsdimensionen i alle politikområder, at lette udvekslingen af 'best practices' og dialog mellem de berørte parter, samt øge bevidstheden blandt EU borgerne.

  EIGE is a European agency which supports the EU and its Member States in their efforts to promote gender equality, to fight discrimination based on sex and to raise awareness about gender equality issues. Its tasks are to collect and analyse comparable data on gender issues, to develop methodological tools, in particular for the integration of the gender dimension in all policy areas, to facilitate the exchange of best practices and dialogue among stakeholders, and to raise awareness among EU citizens.

  Body type: ekspertforum
  Period21 Jun 20122016
  Held atThe Ministry for Church and Equality, Denmark
  Degree of RecognitionInternational