Universitetet i Bergen + Norges musikkhøgskole i Oslo + Aalborg Universitet (External organisation)

Activity: MembershipsMembership of research networks or expert groups

Description

Nettverket musikk og eldre: samarbeid for forsking og kunnskapsutvikling om musikk, musikkterapi og eldre

Foreløbigt fremsatte hovudmål: at utvikla ei praksisnær forsking som aukar kompetansen og utviklar musikkterapitilbodet i eldreomsorga.

Foreløbigt fremsatte delmål:
Utvikling av musikkterapitilbodet
Utvikling av nye forskingsprosjekt


Navn: Medlem af netværk. Dansk repræsentant og forskningsrepræsentant

Body type: Forskningsnetværk
Period19 Nov 2008 → …
Held atUniversitetet i Bergen + Norges musikkhøgskole i Oslo + Aalborg Universitet
Degree of RecognitionInternational