University College of Northern Denmark (External organisation)

  Activity: MembershipsMembership of review committee

  Description

  Uddannelsesudvalget for Læreruddannelsen  • Uddannelsesudvalget rådgiver bestyrelsen, rektor og ledelsen af læreruddannelsen om uddannelsens indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning.
  • Uddannelsesudvalget skal sikre et særligt fokus på læreruddannelsens særlige faglige profil og identitet.
  • Uddannelsesudvalget skal bidrage til at sikre sammenhæng mellem grund- efter- og videreuddannelsen inden for og i relation til læreruddannelsen og tilknyttede uddannelser.
  Sammensætning
  Udvalget er sammensat af personer med kompetence indenfor udvikling og kvalitetssikring af læreruddannelsen og personer med kendskab til arbejdsmarkedet.
  Uddannelsesudvalget består af 12 medlemmer:
  • 8 udefra kommende medlemmer:
  o 1 formand udpeges af bestyrelsen efter indstilling af rektor
  o 2 medlemmer repræsenterende professionen. Udpegning sker efter indstilling fra rektor
  o 1 medlem med pædagogisk og forskningsmæssig ekspertise indstillet af Aalborg Universitet
  o 1 medlem med indsigt i de gymnasiale uddannelser udpeges af Region Nordjyllands gymnasierektorer i forening
  o 2 medlemmer indstillet af Lærernes Centralorganisation
  o 1 medlem indstillet af Skolelederforeningen
  • 2 medlemmer udpeges af og blandt medarbejderne ved læreruddannelsen
  • 2 medlemmer udpeges af og blandt de studerende ved læreruddannelsen

  Opgaver
  U


  ddannelsesudvalget varetager følgende opgaver: • Rådgiver om uddannelsernes indhold, profil, kvalitet og relevans, samt om den regionale uddannelsesdækning • Afgiver indstilling om studieordninger for læreruddannelsen (jf. vedtægtens § 16) - til bestyrelsens eller rektors godkendelse og efter forslag fra studierådene (jf. vedtægtens § 19) • Høres om oprettelse af nye uddannelser i tilknytning til det pædagogiske hovedområde • Høres om professionshøjskolens strategier • Høres om kvalitetssikringssystem • Høres om professionshøjskolens målsætning og strategi for de pædagogiske uddannelser og tilknyttede aktiviteter • Øvrige forhold som uddannelseschef eller studieråd ønsker at forelægge for uddannelsesudvalget.

  Body type: uddannelsesudvalg
  Period1 May 201430 Apr 2018
  Held atUniversity College of Northern Denmark, Denmark