Vurdering af effekten af efterisolering: Energirenovering af bygninger

Rasmussen, T. V. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Forskellige værktøjer til vurdering af effekten af konkrete tiltag for efterisolering gennemgås. Værktøjerne spænder fra værktøjer med overordnede tiltag, rettet mod beslutningstagere, medens andre er mere konkret og relateret til specifikke valgte løsninger for en given bygning. Begge typer af værktøjer er yderst anvendelige i processen om at gennemføre en efterisolering af en bygning, men har hver deres fordele og begrænsninger.
Period2 Jun 2010
Event typeConference
LocationMiddelfart, Denmark