240.000 kr. til at bygge en haltende robot

   Press/Media: Press / Media

   Description

   Skal bruges til at undersøge og efterligne mennesker med gangdefekter. Professor, ph.d. Jakob Stoustrup, Aalborg Universitet, har fået 250.000 kr. fra Dannin Fonden - Ingeborg og Leo Dannins legat for videnskabelig forskning. Pengene skal anvendes til at opbygge en tobenet, gående robot, der kan bruges til at undersøge og efterligne gangen for mennesker med gangdefekter. Jakob Stoustrup, der er en internationalt førende forsker inden for området modelbaseret reguleringsteori ved Aalborg Universitet. Stoustrups arbejde spænder fra udvikling af nye matematiske resultater via ingeniørvidenskabelig implementering og hele vejen til konkrete, industrielle anvendelser i samarbejde med en lang række danske og internationale virksomheder. Jakob Stoustrup har arbejdet med konkrete projekter inden for så vidt forskellige teknologiske områder som: kraftværker, CD- afspillere, brændselsceller, kølesystemer, satellitter, vindmøller, ventilationsystemer, svejsemaskiner, dampkedler til skibe, cirkulationspumper, elektromotorer, staldautomation, rumfartøjer, solvarmeanlæg, biomasseanlæg og meget andet. Anvendelse af midlerne Professor Stoustrup har besluttet at bruge forskningsmidlerne fra Dannin-legatet til opbygning af en tobenet gående robot. Robotter som elektromekaniske systemer er en stor udfordring for maskin-, elektro- og reguleringsingeniører. Specielt de gående robotter på to ben er en robottype, som de seneste år har haft stor bevågenhed for forskere og industri, fordi de på fremragende vis demonstrerer state-of-the-art inden for mekatronik (mekatronik= mekanik+elektronik er et forskningsområde, der kombinerer maskinteknik, elektronik og regulering). Honda, Toyota og Sony har lavet både store og små gående robotter, og har i udformningen og funktionaliteten af robotterne forsøgt at efterligne mennesker. Mange universiteter, f.eks. M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) og T.U.M. (Technische Universität München), bruger ligeledes mange ressourcer på at skabe teknologi, der efterligner nogle af de funktionaliteter, mennesker er udstyret med. I det konkrete projekt planlægger Professor Jakob Stoustrup og hans medarbejdere at opbygge en tobenet, gående robot, der kan bruges til at undersøge gangen for mennesker med gangdefekter. Raske menneskers gang har været genstand for omfattende studier, og principperne for denne er forholdsvis velforstået. Der er derimod en betydelig mangel på viden om gang hos mennesker med større eller mindre grad af gangbesvær. En sådan viden kan have stor betydning f.eks. i forbindelse med genoptræning efter skader og udvikling af hjælpemidler, der kan gøre bevægelseshandicappede mere mobile. Professor Stoustrup har i denne sammenhæng fundet det naturligt at samarbejde med forskere inden for sundhedsteknologi (et andet stærkt område ved Aalborg Universitet). Dannin-legatet dækker sammen med yderligere tilskud fra Aalborg Universitet udgifterne til komponenter i forbindelse med konstruktion af robotten. Arbejdskraften til at samle robotten og få den til at virke vil i høj grad blive leveret af civilingeniørstuderende ved Aalborg Universitet, idet Professor Jakob Stoustrup og hans hold udnytter den særlige projektorienterede uddannelsesmodel ved Aalborg Universitet. På denne måde sikres det også, at robotten vil give anledning til uddannelse af civilingeniører med kompetence inden for robotområdet, der er ved at blive etableret som et dansk styrkeområde.
   Period1 Jun 2006

   Media coverage

   2

   Media coverage

   • Title240.000 kr. til at bygge en haltende robot
    Media name/outlethttp://www.teknikogviden.dk/pdf_arkiv/automatik/2006/auto_6_7_2006.pdf
    Media typeWeb
    Duration/Length/Sizes.14
    Date01/06/2006
    Producer/Authorstjan.
   • Title240.000 kr. til at bygge en haltende robot
    Media name/outletAutomatik & Proces
    Duration/Length/Sizes.14
    Date01/06/2006
    Producer/Authorstjan.