Aalborg Universitet satser på udenlandske studerende

  • Henrik Møller

Press/Media: Press / Media

Description

Undervisning på engelsk skal redde mindre civilingeniørspecialer Aalborg Universitet satser målbevidst på at tiltrække udenlandske studerende ved at tilbyde flere specialer, hvor undervisningen udelukkende foregår på engelsk. Universitetet vil nemlig gerne have flere civilingeniørstuderende, dels fordi industrien mangler ingeniører, og dels fordi universitetet vil undgå at nedlægge de små specialer, hvor der ellers ville være for få studerende. - Ideen med at satse på udenlandske studerende er ny i Danmark, men det sker i stor målestok i for eksempel Frankrig og England. Og i USA er under halvdelen af de ingeniører, der uddannes, amerikanske statsborgere, siger Finn Kjærsdam, dekan for det teknisk-naturvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet. - Når vi internationaliserer vores uddannelser er det også for at bevare de små specialer, som tidens effektivitetskrav og krav om holdstørrelse ellers ville gøre det af med. Målet er at nå op på omkring 20 studerende på et speciale, forklarer Henrik Møller, der er professor og leder af universite- tets akustik-speciale. Han støttes af Finn Kjærsdam: - En række specialer vil udelukkende blive udbudt på engelsk i fremtiden. Alternativet er, at de helt nedlægges, fordi de er for dyre at beholde med det lille antal danske studerende. Og vi vil gerne stadig kunne tilbyde netop disse specialer, hvor vi har gode forskningsmiljøer og en stor international anerkendelse.
Period25 Jul 1997

Media coverage

1

Media coverage