Description

Morten Lykkegaard Christensen, lektor på institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet, udtaler, at man kan udsulte de mikroorganismer, der fjerner fosfor og kvælstof fra spildevand, når man bruger en større del af spildevandets kulstof til produktion af biogas. Det kan betyde, at der i rensningsprocessen kan udledes store mængder lattergas, der er en stærkere drivhusgas end CO2. Flere forskere på Aalborg Universitet arbejder på at skabe en metode, der kan sikre at mikroorganismerne ikke udsultes. Kilder:Magasinet Forsyning, sektion 1, side 21, 13-09-2019
Period13 Sep 2019

Media coverage

1

Media coverage