Description

Et studie af patienter med venøs trombose uden kendte arvelige risikofaktorer viser, at ekspressionen af annexin A2 er markant nedsat sammenlignet med raske personer. Søren Risom Kristensen, der er professor og overlæge på Aalborg Universitet, udtaler, at studiet indikerer, at hvis man har nedsat aktivitet af annexin A2, kan det medføre nedsat overfladeassocieret fibrinolyse. Han håber, at dette fund kan medvirke til forbedre risikovurderingen af patienter. Samtidig påpeger han dog, at fundet skal verificeres i flere studier. (Resumé leveret af Infomedia) Kilder:Ugeskriftet.dk (Ugeskrift for Læger), 10-06-2021
Period10 Jun 2021 → 14 Jun 2021

Media coverage

2

Media coverage