Description

Der er stor forskel på, hvor meget humanitære organisationer, sygdoms- og patientforeninger og kirkelige bevægelser får doneret som arveindtægter. Indtægterne er helt afgørende for en forening som Hjerteforeningen, hvor de udgør 40 pct. af de samlede indtægter, og det er en gennemgående tendens, at sygdoms- og patientforeninger modtager langt den største del, vurderer Lars Skov Henriksen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet og forsker i frivilligt arbejde og sociale organisationer. Det skyldes ifølge ham, at danskerne lægger meget vægt på identifikation og nærhed, når de testamenterer penge til en organisation. Testamenterer man sine penge til f.eks. kristne organisationer, skyldes det normalt, at man har været medlem af bevægelsen og derfor kan man i høj grad identificere sig med den.
Period26 Mar 2011

Media coverage

2

Media coverage