Description

Når der skal planlægges infrastruktur har bilen forrang over for eksempelvis cyklen. Malene Freudendal-Pedersen, der er professor i byplanlægning ved Aalborg Universitet, at samfundsøkonomiske analyser baserer sig på et effektivitetsdogme, der siger, at "transporttid er spildtid og jo mindre spildtid, jo mere vækst". Freudendal-Pedersen fremhæver i forlængelse heraf, at det er pudsigt, at storbyer gerne vil rangere højt i konkurrencer over "the most liveable cities", men at der visse steder stadig er en tendens til at prioritere bilen, selv om det ikke harmonerer med idealet om "the most liveable cities". Kilder:Cyklister, sektion 1, side 10, 20-01-2020
Period20 Jan 2020

Media coverage

1

Media coverage