Description

Professor ved Aalborg Universitet Lene Dreyer har ledet et studie af patienter med reumatoid artrit, der viser, at der er en kendt sammenhæng mellem inflammation og risiko for at udvikle lymfomer. Hun siger, at ”Det er en nærliggende antagelse, at behandling, som reducerer sygdomsbyrden, også mindsker risikoen for maligne sygdomme. Vi får stadig flere data, som peger på, at det er selve sygdommen, som er den udløsende faktor for en øget forekomst af lymfomer.” Dog pointerer hun, at der er behov for yderligere analyser.

Period21 Jun 2019

Media coverage

1

Media coverage