Description

I forbindelse med udgivelsen af bogen ”Kortlægning af dansk humanistisk forskning” afholdes en konference, hvor bogens perspektiver præsenteres. Bogen giver et aktuelt overblik over humanistisk forskning. Den viser, at humaniora i dag er et mangesidet fagfelt, der rækker ud over ”klassisk” humaniora, og som varetager en stadig udvikling af emneområder som sprog og kultur. Bogen er redigeret af David Budtz Pedersen og Frederik Stjernfelt ( AAU ) med bidrag af Jonas Grønvad ( AAU ), Lasse Gøhler Johansson ( AAU ), Simo Køppe (KU), Andreas Liljenstrøm (KU) og Jutta Maria Vikman (KU).
Period20 May 2016

Media coverage

1

Media coverage