Description

Regeringen vil fra 2023 indføre krav om, at en bygning skal kunne beskattes efter dens klimapåvirkning over hele bygningens levetid. Endnu findes der intet system til at lave en sådan beregning, men forskere fra Aalborg Universitet har sammenlignet klimaaftrykket fra 60 certificeret grønne bygninger. Per Heiselberg, der er professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet samt Klimarådets ekspert på bygningsområdet, siger, at Klimarådet anbefaler regeringen at indfase en CO2-afgift, der giver incitament til at vælge byggematerialer med lavt klimaaftryk. Kilder:Pro.ing.dk/facilitytech, 17-12-2020
Period17 Dec 2020

Media coverage

2

Media coverage