Description

Klageinstansen har gennem de seneste år behandlet langt flere klagesager om klimarelaterede byggeprojekter, og flere eksperter forventer en fortsat stigning. Flere eksperter peger på, at den nuværende lovgivning skal opdateres, så blandt andet borgerinddragelse sker tidligere i processen, da dette kan nedbringe antallet af klagesager. Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet, udtaler, at systemet lige nu ikke kan klare alle de klimarelaterede klager, der kommer mod de forskellige myndigheder, hvorfor det bør ændres, så det ikke går ud over den grønne omstilling. 

Period8 Aug 2019

Media coverage

2

Media coverage