Description

Ifølge Lars Skov Henriksen, professor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, har måden vi er frivillige på ændret sig gennem de sidste 20 år. Her er mere fokus på den enkelte frivilliges indsats end foreningen som hele. En konsekvens er, at kommunerne i højere grad vil tage styringen frem for foreningerne. Dermed får man en mere løskoblet frivilligindsats, siger Lars Skov Henriksen.
Period22 Aug 2012