Description

De studerende på landets mindste og nyeste lægeuddannelse vil under hele deres studieforløb igen og igen blive trænet i at kommunikere med patienten og se mennesket bag diagnosen. Aalborg Universitet udfordrer vanetænkning og går nye veje.
Period20 Sept 2010

Media coverage

1

Media coverage