Description

Hans-Peter Y. Qvist, ph.d.-stipendiat ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, skriver i et debatindlæg, at et vigtigt element af integrationen af ikke-vestlige indvandrere er deltagelse i foreningsliv og frivilligt arbejde. Han mener, at det er vigtigt, fordi foreninger kan betragtes som en demokratisk infrastruktur, fordi deltagelse i disse har en social og politisk integrerende effekt, og fordi det udgør en vigtig ”trædesten” på vejen mod integration i andre miljøer og henseender såsom arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. Qvist mener, at det er vigtigt at forske på området, da det kan afklare mange dilemmaer. Kilder:Politiken, Debat, side 6, 14-10-2017
Period14 Oct 2017

Media coverage

1

Media coverage