"Det undrer mig, at vi har troet, det var så simpelt"

Press/Media: Press / Media

Description

Mange fødesteder har indført retningslinjer for, hvordan man tager imod barnet ved fødslen, hvor bestemte håndgreb er i fokus. Målet har været at nedbringe frekvensen af sphincterruptur og det er også lykkedes flere steder. Men hvad er det egentlig, der virker? Er det håndgrebene, kontakten med den fødende eller måske det, at der er fokus på problemet? Og ved vi nok om eventuelle bivirkninger ved den håndfaste modtagelse af barnet? ... Charlotte Overgaard er jordemoder og lektor ved Aalborg Universitet. Hun har sammen med tre medicinstuderende undersøgt data fra et fødested året før og efter indførelse af den finske intervention. Imod forventning sås der ikke en signifikant forskel i frekvensen af sphincterruptur hos førstegangsfødende før og efter indførelse af interventionen. Til gengæld sås der en stigning i antallet af episiotomier og i presseperiodens længde. Og, hvad der overraskede Charlotte Overgaard mest, så fandt man en signifikant reduktion i blodgasser hos børnene.
Period1 Jun 2016

Media coverage

2

Media coverage